VdS

VdS Schadenverhütung – Oddział w Polsce

Sprawdzona jakość w bezpieczeństwie pożarowym ma wiele form, ale tylko jedną nazwę

Główne obszary działalności VdS w Polsce

VdS – Oddział w Polsce

Szanowni Państwo,

w 2016 roku Państwowa Straż Pożarna w Polsce interweniowała ponad 126 tysięcy razy w związku z wybuchami pożarów. W wyniku pożarów zginęło 488 osób, a 4205 zostało rannych. Skala problemu jest ogromna, a sytuacja niepokoi tym mocniej, że niebezpieczeństwo powstania pożaru dotyczy wszystkich: każdej branży, instytucji czy budynku. Polska Straż Pożarna stara się zapewnić ochronę przeciwpożarową. Jednak w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych jednostek kontrolujących, nie może pojawić się w każdym miejscu, zanim jeszcze wystąpi ryzyko wybuchu pożaru. Kwestia zapobiegania zagrożeniom we wczesnym stadium − już na etapie planowania − to klucz do efektywnego przeciwdziałania, ochrony życia ludzkiego oraz mienia.

Zdarza się, że przy planowaniu, wykonawstwie, przeglądach technicznych i codziennej pracy w kompleksowych urządzeniach wkradają się błędy, które w razie nagłego wypadku mogą doprowadzić do ogromnych strat, a nawet zniszczenia całego przedsiębiorstwa. Usługi oferowane przez VdS – niezależną akredytowaną jednostkę kontrolująco-certyfikującą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, od ponad 100 lat zapewniają niezawodne funkcjonowanie instalacji przeciwpożarowych w całej Europie. Nasze wieloletnie doświadczenie na polskim rynku sprawiło, że wiemy, jak ważne jest Państwa bezpieczeństwo, a także niezawodność i skuteczność wykonywanych instalacji przeciwpożarowych. Weryfikacje projektów, pierwsze kontrole oraz kontrole okresowe czy odbiory techniczne przeprowadzane przez rzeczoznawców VdS dają osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo gwarancje, że ratująca ludzkie życie oraz mienie instalacja przeciwpożarowa funkcjonuje poprawnie w każdych warunkach.

Aby zapewnić Państwu optymalną ochronę, oferujemy pełen zakres usług oraz kompleksowy system bezpieczeństwa − od powstania szczegółowych wytycznych dotyczących projektowania i instalowania poprzez analizy ryzyka i badania prowadzone w naszych niemieckich laboratoriach, aż po odbiory gotowych instalacji wykonywane na miejscu przez polskich rzeczoznawców VdS.

VdS to także niezależna akredytowana jednostka certyfikująca. Firmy wykonawcze certyfikowane przez VdS świadczą kompleksowe usługi dla całego cyklu życia systemu ochrony przeciwpożarowej − począwszy od projektowania według najnowszych wytycznych VdS lub innych standardów, a także zapewniają wykwalifikowany i doświadczony personel dostępny na wszystkich etapach realizacji.

Bogate spektrum usług realizowanych przez VdS nie ogranicza się do działań kontrolno-certyfikujących. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, oferując Państwu specjalistyczne szkolenia, warsztaty i dedykowane seminaria. W ich trakcie rzeczoznawcy VdS przekazują uczestnikom bezcenną, aktualną wiedzę na temat najnowszych technik zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Stale rozszerzamy i doskonalimy naszą ofertę szkoleniową. Oferujemy Państwu szeroki pakiet korzyści, które – mamy nadzieję – przyczynią się do tego, że budowane w Polsce obiekty będą coraz bardziej bezpieczne. Zachęcamy Państwa do kontaktu i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Afeltowicz-Schultz

 

Ogólne informacje o VdS

Kompleksowość – podstawa skutecznej ochrony przeciwpożarowej, którą zapewnia VdS

Nagłe przerwanie procesu produkcyjnego oraz szkody materialne spowodowane pożarem mogą zagrozić istnieniu firmy w wyniku utraty udziałów w rynku, szkodliwego oddziaływania na reputację, przejmowania wykwalifikowanej kadry przez konkurencję czy spadku zaufania po stronie inwestorów. Przedsiębiorstwa, które są świadome ryzyka, działają odpowiedzialnie i poważnie traktują swój biznes, mają wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

VdS – międzynarodowy partner w dziedzinie bezpieczeństwa

VdS Schadenverhütung, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), należy do wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfikujących na świecie. Około 500 ekspertów oferuje Państwu bogate spektrum usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych na temat naturalnych zagrożeń. Wśród realizowanych przez nas działań znajdują się: analiza ryzyka, kontrole, certyfikacje, inspekcje obiektów oraz szeroka oferta specjalistycznych szkoleń i warsztatów technicznych. Ponadto wyznaczamy międzynarodowe standardy z zakresu techniki bezpieczeństwa w oparciu o opracowane przez naszych ekspertów wytyczne. Optymalne bezpieczeństwo naszych partnerów opiera się na kompleksowym podejściu VdS do ochrony przeciwpożarowej, które zbudowaliśmy na zaufaniu i bogatym, ponad 100-letnim doświadczeniu. Skutecznie łączymy w nim wszystkie aspekty związane z ochroną przeciwpożarową.

Kompleksowa oferta we wszystkich aspektach ochrony przeciwpożarowej

VdS dysponuje specjalistami w każdej dziedzinie z obszaru technicznych i konstrukcyjnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Rzeczoznawcy VdS oceniają rocznie ponad 30 000 instalacji przeciwpożarowych. Certyfikaty VdS dla produktów i firm wykonawczych poświadczają najwyższą jakość i cieszą się uznaniem Klientów na całym świecie. Na kursach i konferencjach specjalistycznych organizowanych przez VdS pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż mogą zdobyć wiedzę podstawową i specjalistyczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń i warsztatów organizowanych przez Centrum Edukacji VdS.

VdS – Sprawdzone. Potwierdzone. Bezpieczne.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.vds.de/pl

 

 

 

 

Najwyższe standardy usług pod znakiem VdS w Oddziale Kontroli Technicznej VdS w Polsce

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej jest zidentyfikowanie zagrożeń już na etapie projektowania. Dlatego VdS w Polsce przygotowało zarówno kompleksową ofertę w zakresie konsultacji, analizując ryzyko z perspektywy ochrony przeciwpożarowej we wszystkich fazach realizacji, jak i usługi kontroli instalacji oraz odbiorów na każdym etapie funkcjonowania instalacji przeciwpożarowych.

 

Analiza ryzyka podstawą konsultacji – kontrola na etapie planowania

Rzeczoznawcy VdS to eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku planowania zakresu instalacji przeciwpożarowej w Państwa inwestycjach warto skorzystać z wiedzy ekspertów i ich doświadczenia, tak aby można było przewidzieć optymalne rozwiązanie już w fazie planowania projektu. Wszystko to ma na celu zapewnienie Państwu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, w szczególności niezawodnych i bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych. To pozwoli Państwu ograniczyć do minimum możliwość szkód związanych z pożarem. Usługa konsultacji jest zalecana szczególnie w przypadku stosowania różnych rodzajów instalacji przeciwpożarowych. Błędy w projekcie koncepcyjnym powinny być usunięte jeszcze w fazie projektowania.

 

Weryfikacja projektów i wsparcie VdS zalecane w fazie projektowania

Optymalna ochrona przeciwpożarowa obejmuje wiele różnorodnych działań na każdym etapie realizacji instalacji przeciwpożarowych. Instalacje te mogą być bezpieczne jedynie wówczas, kiedy podczas projektowania i montażu stosuje się konkretne, specyficzne dla każdego ich rodzaju wytyczne, normy i wymagania. Z tego względu punkty styczności muszą zostać bezbłędnie zdefiniowane, a ewentualne działania zamienne odpowiednio zaplanowane. Błędy, przy tak specjalistycznych instalacjach, mogą wystąpić na każdym etapie realizacji instalacji przeciwpożarowej. Czas odgrywa w tym przypadku istotną rolę, ponieważ im później nieprawidłowości zostaną wykryte, tym trudniej, a przede wszystkim drożej, jest je usunąć. Dlatego nasi specjaliści z Oddziału Kontroli Technicznej wspierają Państwa już w fazie projektowania instalacji. Najbardziej skuteczne są instalacje uwzględniające indywidualne potrzeby, wykonane z myślą o ich Użytkownikach.

 

Pierwsza kontrola (odbiór instalacji przeciwpożarowej), kontrole okresowe

Pierwsza kontrola nowo zainstalowanej instalacji przeciwpożarowej oznacza gruntowną ocenę jej skuteczności w przyszłości. W jej trakcie rzeczoznawcy VdS odpowiadają na szereg pytań, w tym: czy zakres ochrony odpowiada wytycznym, a ilość środka gaśniczego jest dopasowana do istniejącego ryzyka oraz czy zapewnione jest funkcjonalne współdziałanie poszczególnych elementów.

Raport z naszej kontroli to nie tylko podstawa do oceny dokonywanej przez Ubezpieczyciela, ale dowód dla Inwestora lub Użytkownika, że otrzymali prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalację przeciwpożarową. Oferta VdS, poza cennym doświadczeniem oraz wysokimi kompetencjami rzeczoznawców VdS, obejmuje pierwszą kontrolę (odbiór instalacji) aż po kontrole okresowe, w tym również rozszerzenie zakresu lub zmiany w instalacjach. Powtórne kontrole okresowe prowadzone przez rzeczoznawców VdS są ukierunkowane na ocenę sprawności urządzeń przeciwpożarowych. Wymagają ich nie tylko Ubezpieczyciele w ramach kontroli technicznej do celów ubezpieczeniowych, lecz przede wszystkim są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo każdego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze Państwa indywidualne potrzeby, kontrole okresowe przeprowadzamy na Państwa życzenie. Niezależnie od wybranego zakresu kontroli, wraz z naszą usługą zawsze otrzymują Państwo najwyższą jakość sygnowaną znakiem VdS.

 

 

Kontrola starych instalacji

Procesy starzenia, zmieniające się warunki atmosferyczne i eksploatacja wpływają znacząco na niezawodność i skuteczność instalacji tryskaczowych. Dotyczy to w szczególności tryskaczy oraz sieci rurociągów, które mogą być poddane jedynie zewnętrznej kontroli wzrokowej w ramach powtarzających się kontroli okresowych. z tego powodu zalecamy przestrzeganie norm europejskich EN, zgodnie z którymi instalacje wodne są sprawdzane gruntowniej po 25 latach w ramach szczegółowej kontroli starych instalacji. Oprócz kontroli wewnętrznej rurociągów za pomocą endoskopu oraz określenia pozostałej grubości ścianek rurociągów przy pomocy pomiarów, w sposób losowy wybiera się tryskacze, których funkcjonalność sprawdzana jest w laboratoriach VdS. w wytycznych VdS kontrole starych instalacji zostały zaklasyfikowane jako obowiązkowe po 12,5 latach dla instalacji powietrznych i po 25 latach dla instalacji wodnych. W przypadku stwierdzenia wad, rzeczoznawca VdS oferuje Państwu precyzyjne i zawsze praktyczne propozycje ulepszenia istniejących instalacji. Dzięki temu otrzymują Państwo pewność, że również stare instalacje będą skuteczne.

 

 

Specjalistyczne szkolenia i warsztaty VdS w Polsce

Instytut VdS to ciesząca się prestiżem, znana na całym świecie jednostka rzeczoznawcza, kontrolująca i certyfikująca. Każdego roku oferuje stale udoskonalany cykl specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów dedykowanych, podczas których przekazywane jest unikatowe know-how VdS Schadenverhütung. Wiedza i doświadczenie przekazywane w trakcie spotkań z Państwem to wynik współpracy najlepszych ekspertów i wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców VdS. W ofercie edukacyjnej przygotowanej specjalnie dla Państwa przez Centrum Edukacji VdS w Polsce znajdują się szkolenia i warsztaty realizowane w trybie standardowym, organizowane w okolicach Warszawy, oraz seminaria przygotowywane w trybie indywidualnym, prowadzone w siedzibie Klientów lub innych miejscach wskazanych przez Państwa. Istotne znaczenie mają również kursy doszkalające przygotowane z myślą o przedstawicielach branży ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie szkoleń i warsztatów prowadzonych w języku polskim rzeczoznawcy VdS dzielą się z uczestnikami specjalistyczną wiedzą na temat najnowszych technologii i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz swoim doświadczeniem z przeprowadzonych kontroli projektów w trakcie planowania, realizacji i użytkowania. Każdy uczestnik szkoleń i warsztatów VdS otrzymuje publikacje z danego zakresu tematycznego jako załączniki do obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających Wytyczne VdS z danego zakresu tematycznego. Wszystkie materiały zawierają się w cenie szkoleń.

Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach jest potwierdzane Zaświadczeniem Uczestnictwa VdS w języku polskim i angielskim oraz udokumentowaniem udziału w Paszporcie Edukacji VdS, natomiast po ukończeniu szkolenia „Nadzór instalacji tryskaczowych” dodatkowo dyplomem CFPA-Europe.

Nasi Klienci i uczestnicy szkoleń

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do wszystkich, dla których ważne jest bezpieczeństwo pożarowe. Szkolenia i warsztaty VdS, w zależności od tematyki, cieszą się doskonałą opinią m.in. wśród Pracowników firm projektowych, firm wykonawczych, firm budowlanych, pracowni architektonicznych, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych urzędów i instytucji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Inwestorów i Użytkowników instalacji przeciwpożarowych, Rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. oraz Pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych. Chętnie też wymieniamy się naszą wiedzą podczas spotkań informacyjnych organizowanych dla Pracowników Państwowej Straży Pożarnej, czy też innych organizacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i branży ubezpieczeniowej, także w trakcie kongresów organizowanych m.in. dla Ubezpieczycieli i Brokerów Ubezpieczeniowych oraz podczas branżowych konferencji specjalistycznych.

Jakość VdS to gwarancja skuteczności ‒ Państwa zadowolenie to dla nas największa satysfakcja

Profesjonalizm, doświadczenie i najwyższe kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej czynią VdS światowym ekspertem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Jakość VdS to gwarancja skuteczności. Nasza oferta edukacyjna została przygotowana również w oparciu o tę zasadę. Uczestnicy szkoleń cenią warsztatową atmosferę i organizację tych spotkań w małych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik ma szansę na bezpośredni kontakt z ekspertami prowadzącymi zajęcia. Liczebność grup sprzyja dyskusjom, wymianie doświadczeń i gwarantuje możliwość zadania pytań doświadczonym rzeczoznawcom VdS. Ze względu na różnorodność tematyki i obszerność materiału w ofercie znajdują się szkolenia jedno-, dwu-, a nawet czterodniowe.

 

Szkolenia i warsztaty VdS organizowane w Polsce – zakres i tematyka

Centrum Edukacji VdS przygotowało bogatą ofertę szkoleń i warsztatów obejmujących zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa. Tematyka każdego z nich została dobrana tak, aby uczestnicy posiedli niezbędną wiedzę z każdego bloku tematycznego. Wśród oferowanych przez nas kursów znajdują się między innymi szkolenia: Nadzór instalacji tryskaczowych wg PN-EN i VdS, Bezpieczeństwo pożarowe budynków-pasywna ochrona budowlana i planowanie dróg ewakuacyjnych wg PN-EN, DIN i VdS, Stałe urządzenia gaśnicze wodne wg PN-EN i VdS, Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wg PN-EN, VdS, NFPA i ISO, a także warsztaty Obliczenia hydrauliczne wg PN-EN, VdS, NFPA, FM na przykładach obliczeń ręcznych i programu IDAT oraz warsztaty z Projektowania instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 – dwa moduły. Szczegółowa tematyka szkoleń oraz aktualne terminy są na bieżąco publikowane na stronie www.vds.de/szkolenia

 

Zapisy na szkolenia i warsztaty VdS

Rejestracja na nasze szkolenia i warsztaty jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić, podpisać Kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres mailowy Centrum Edukacji VdS: szkolenia@vds.de

Szkolenia i warsztaty VdS od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W przypadku wolnych miejsc zapisy są możliwe najpóźniej do 3 tygodni przed terminem każdego szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy Państwa do szybkiej rejestracji. Wszelkie informacje na temat oferty szkoleń oraz ich terminów i rejestracji znajdują się na stronie: www.vds.de/szkolenia

 

Centrum Edukacji VdS serdecznie zaprasza na szkolenia i warsztaty

Szczegółowe informacje: tematyka i terminy szkoleń w 2018 roku – prosimy pobrać plik PDF

 

Znak jakości VdS to potwierdzona niezawodność

Skuteczność instalacji przeciwpożarowej to podstawa bezpieczeństwa. Optymalną ochronę zapewnić mogą wyłącznie odpowiednio zaprojektowane, instalowane i stale kontrolowane systemy ochrony przeciwpożarowej. Dlatego zarówno w trakcie wyboru systemu ochrony przeciwpożarowej, jak również firmy wykonawczej istotne jest, aby miały one gwarancję najwyższej jakości. Taką gwarancją jest znak jakości VdS, który potwierdza niezawodność urządzeń przeciwpożarowych i firm wykonawczych. Certyfikat VdS wzbudza większe zaufanie niż jednorazowa ocena jakości, ponieważ obejmuje stały nadzór nad jakością poszczególnych komponentów wchodzących w skład urządzeń przeciwpożarowych. Jedynie na komponentach certyfikowanych przez VdS może być umieszczone logo VdS, jako znak jakości VdS.

Certyfikacja VdS firm wykonawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Od wielu lat VdS certyfikuje w Polsce firmy, które potem wykonują instalacje przeciwpożarowe zgodnie z wytycznymi VdS lub innymi uznanymi standardami. Istnieją już polskie firmy wykonawcze, które posiadają certyfikat VdS z zakresu instalacji tryskaczowych, instalacji zraszaczowych, instalacji gaszenia i wykrywania iskier, instalacji systemów sygnalizacji pożarowej czy też stałych urządzeń gaśniczych gazowych. W Polsce procedurę certyfikacji firm wykonawczych rzeczoznawca VdS prowadzi w języku polskim, w oparciu o wytyczne VdS 2132 dla danego rodzaju instalacji gaśniczej lub przykładowo w przypadku certyfikacji firm wykonujących instalacje systemu sygnalizacji pożarowej bazujemy na wytycznych VdS 3422pl (dokument główny) oraz na ich uzupełnieniach, tj.: VdS 3422-1 (wymagania poza Niemcami i Polską), VdS 3422-2pl (wymagania dodatkowe dla Polski). Procedura certyfikacji może być też prowadzona w innym języku. Certyfikowane przez VdS firmy wykonawcze oferują zawsze kompleksowe usługi dla całego cyklu życia systemu ochrony przeciwpożarowej. Podmioty, które uzyskały certyfikat VdS stają się bardziej konkurencyjne i posiadają kompetencje do tego, aby poświadczyć zgodność systemów ochrony przeciwpożarowej z wytycznymi VdS, akceptowanymi i wymaganymi przez organizacje i urzędy na całym świecie. w rezultacie klienci mają do nich większe zaufanie i chętniej wybierają ich usługi.

 

Egzamin dla głównego odpowiedzialnego specjalisty

Egzamin jest oferowany w języku polskim. W indywidualnych przypadkach może też być przeprowadzany w innych językach. Przebieg egzaminu odbywa się według regulaminu VdS 2236pl, zasadniczo w siedzibie Oddziału VdS Schadenverhütung w Polsce. Egzamin składa się z wieloczęściowego pisemnego testu, a jego weryfikacja prowadzona jest niezależnie przez dwóch egzaminatorów. Do egzaminowania głównych odpowiedzialnych specjalistów firm wykonujących stałe urządzenia gaśnicze, tj. np. instalacje tryskaczowe, mgły wodne, pianowe, gaszenia iskier oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe, dostosowana jest osobna procedura, opisana w załącznikach do regulaminu egzaminu.

 

Wytyczne VdS – międzynarodowe standardy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa

Wytyczne VdS ‒ wiedza poparta testami i badaniami we własnych laboratoriach

VdS, prowadząc od wielu lat badania we własnych laboratoriach w Kolonii (Niemcy), wyznacza standardy ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stanowią one podstawę do publikacji wytycznych VdS, wytycznych techniczno-ubezpieczeniowych, instrukcji, poradników technicznych i innych regulacji, które VdS publikuje we własnym wydawnictwie. Poza wytycznymi VdS, w druku ukazują się również przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje poświęcone tematyce ochrony przeciwpożarowej, antywłamaniowej, zapobieganiu szkodom w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach, a także serie poradników i innych publikacji. w sumie jest to ponad 600 tytułów. Ponadto do Państwa dyspozycji przekazujemy nasze filmy szkoleniowe oraz magazyn specjalistyczny s+s report.

VdS dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem

Autorzy większości wytycznych są pracownikami VdS. Efektem prowadzonych na bieżąco prac badawczych jest stale uaktualniana, unikatowa baza wiedzy na temat najnowszych technologii ochrony i technik zabezpieczeń ppoż. Ta wiedza, gromadzona w wyniku badań i specjalistycznych testów, jest przekazywana uczestnikom szkoleń, warsztatów, konferencji oraz klientom i partnerom biznesowym VdS wyłącznie przez doświadczonych rzeczoznawców-praktyków. Wytyczne VdS są przeznaczone dla firm ubezpieczeniowych, wykonawczych, projektantów, producentów instalacji przeciwpożarowych i techniki zabezpieczeń, rzeczoznawców z różnych dziedzin oraz instytucji i urzędów. Jakość, którą oferuje VdS sprawia, że cieszymy się zaufaniem profesjonalistów z całego świata. Nasze doświadczenie stanowi cenne źródło informacji dla specjalistów w tej branży.

Wytyczne VdS dostępne w języku polskim w naszym biurze w Warszawie

Oferta wydawnicza VdS wciąż się powiększa. W obszernej bazie, oprócz publikacji w języku niemieckim i angielskim od wielu lat dostępne są także publikacje w języku polskim. Wśród nich znajdują się między innymi wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe VdS CEA 4001pl dot. instalacji tryskaczowych, istotną pozycją są również wytyczne VdS 2095pl – dot. automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, wytyczne dot. stałych urządzeń gaśniczych gazowych VdS 2380pl i VdS 2381pl, a także wiele innych publikacji.

\

Wytyczne VdS dostępne w języku polskim

 

 

 

VdS daje Państwu pewność, że instalacja przeciwpożarowa zadziała w każdym przypadku

  • nasi eksperci posiadają bezcenną fachową wiedzę gromadzoną podczas ponad 30.000 kontroli instalacji gaśniczych rocznie
  • jedną z unikatowych usług oferowanych przez VdS jest zintegrowana koncepcja ochrony przeciwpożarowej
  • zapewniamy bezpieczeństwo już w fazie projektowania instalacji przeciwpożarowej
  • nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów
  • współpracujemy z najlepszymi, a poprzez aktywność na forum krajowym i międzynarodowym, nasi rzeczoznawcy współtworzą najważniejsze regulacje techniczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
  • na bieżąco informujemy naszych Klientów o najnowszych rozwiązaniach technicznych dostępnych na rynku i stale aktualizujemy wytyczne VdS
  • kompleksowe usługi VdS to dodatkowe oszczędności i niezmiennie najwyższa jakość

 

VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce

Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa | www.vds.de/pl