Informacja dotycząca organizacji punktów informacyjnych