Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Pakiety dla Partnerów Kongresu

Rodzaj pokoju Cena brutto Uwagi
pojedynczy 3.600
dwuosobowy 3.800
trzyosobowy 4.500
apartament 1 os. 5300
apartament 2 os. 5700

Towarzystwa Ubezpieczeniowe ponoszą dodatkową opłatę kongresową, wynoszącą 44 tysiące złotych netto

Pakiety dla obserwatorów

Rodzaj pokoju Cena brutto Uwagi
pojedynczy 6.700
dwuosobowy 7.800
trzyosobowy 8.800