REJESTRACJA


KROK I:
Prosimy o uzupełnienie danych do faktury oraz danych osoby kontaktowej.
Na tym etapie obowiązkowe jest również wskazanie liczby pokoi.

Firma *

Rodzaj firmy

Adres (ulica, dom, lokal) *

Kod pocztowy i miasto *

NIP *

Imię i nazwisko osoby kontaktowej *

E-mail *

Telefon *

Telefon komórkowy

 

Hasło, umożliwiające modyfikację listy osób uczestniczących w Kongresie


Powtórz hasłoLiczba podmiotów, na które zostaną wystawione faktury * (w polu UWAGI możesz podać dane dodatkowych podmiotów)

Rezerwacja hotelowa

Liczba pokoi jednoosobowych:

Liczba pokoi dwuosobowych:

Liczba pokoi trzyosobowych:

Liczba osób nie korzystających z noclegu (dotyczy obsługi technicznej):


Uwagi:

   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Kongresu Brokerów oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Kongresu (w szczególności przesyłaniu podsumowań i foto- i wideo-relacji z przebiegu Kongresu).

   * Oświadczam, że zapoznałam/em się z Warunkami uczestnictwa oraz Polityką prywatności i akceptuję wszystkie postanowienia
   * Oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe oraz aktualne oraz że podane dane osobowe zostały wprowadzone za wiedzą i zgodą osób, których dotyczą.
* Wyrażenie zgody oraz złożenie pozostałych oświadczeń jest dobrowolne, ale konieczne do wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego oraz następczego uczestnictwa w Kongresie.