Płatności

 

  • Potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie jest wpłata zaliczki w wysokości 40 %, w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie.
  • Wpłatę pozostałej części (60%) kwoty pakietu należy dokonać do 15 sierpnia 2021 r.
  • Płatności należy przelać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nr 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.