Płatności

 

  • Potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie jest wpłata zaliczki w wysokości 40 %, w terminie 7 dni od rejestracji na stronie kongresbrokerow.pl
  • Wpłatę pozostałej części (60%) kwoty pakietu należy dokonać do –.–.2024 r.
  • Płatności należy przelać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych:
    94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

 

Partnerzy Kongresu wpłacają „opłatę kongresową” w wysokości:
– towarzystwo ubezpieczeń – 44 000 netto
– firma okołorynkowa – 8 800 netto
Opłata powinna być uregulowana w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Organizatora.