PFR Portal PPK

PFR Portal PPK Sp. z o.o. Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją  jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie.

Realizujemy cele przede wszystkim poprzez prowadzenie portalu mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach zarządzania portalem, dostarczamy niezbędnych informacji pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, a także prezentujemy oferty instytucji finansowych.

Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców i pracowników zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego prawa. Bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną, a także świadczy konsultacje indywidualne dla największych podmiotów zatrudniających w Polsce.