O organizatorze
Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych