Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i legitymuje się ponad 200-tu letnią historią. Poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie zapewnia serwis 107 milionom swoich klientów, w 150 krajach świata. Roczne przychody Grupy sięgają 100 mld Euro, a zarządzane aktywa 1,4 biliona Euro. Od 9 lat z rzędu AXA zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych marek ubezpieczeniowych na świecie. Grupa zajmuje również czołowe miejsca wśród najbardziej innowacyjnych i proekologicznych firm świata. Stabilność finansową firmy potwierdzają międzynarodowe agencje ratingowe m.in. Standard & Poor’s oraz Fitch, które wystawiły oceny na poziomie „AA – stable”.

AXA działa w Polsce od 11 lat i jest uniwersalnym ubezpieczycielem oferującym pełny zakres ubezpieczeń majątkowych i na życie dla klientów korporacyjnych, małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Po przejęciu TU Winthertur, TU BRE Ubezpieczenia i Liberty Ubezpieczenia, AXA obsługuje w Polsce ponad 3 mln klientów i zbiera blisko 3 mld zł. składki, z tego niemal 1,9 mld zł. w segmencie non-life, co plasuje spółkę majątkową na 5 miejscu na rynku.

Oferta ubezpieczeń korporacyjnych w AXA obejmuje ubezpieczenia mienia i techniczne, odpowiedzialności cywilnej, transportowe, flotowe, turystyczne, gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowotne. Korzystając z doświadczenia Grupy, zapewniamy klientom innowacyjne produkty i rozwiązania, a dostęp do globalnej sieci serwisowej, w 150 krajach świata, pozwala nam oferować międzynarodowe programy ubezpieczeniowe, aranżowane i zarządzane z Polski. Wspieramy również klientów w zakresie kompleksowego doradztwa i zarządzania ryzykiem.