ESALIENS

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(wcześniej Legg Mason TFI SA) jest ekspertem w tworzeniu

i prowadzeniu programów trzeciofilarowych dla przedsiębiorstw.

Oferuje partnerską współpracę firmom brokerskim,

poszerzając portfolio produktów o grupowe plany

emerytalne i oszczędnościowe dla zarządów i pracowników

firm. Emerytura pracownicza to powszechny element

pakietu wynagrodzeń i benefitów w krajach rozwiniętych

(takich jak Anglia, Holandia, USA). Od niemal 20 lat również

w Polsce pracownicy w miejscach pracy uczestniczą

w podobnych programach z Esaliens. Esaliens prowadzi

najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program

emerytalny (PPE) w Polsce i jest jednym z liderów tego

rynku (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi).

Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych

korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego,

energetycznego. Aktywa klientów emerytalnych Esaliens

to ponad 2,5 mld zł.