Colonnade Insurance S.A.

Colonnade Insurance S.A.

 

Colonnade Insurance S.A. jest spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą do grupy Fairfax i utworzoną w celu strategicznego rozszerzenia działalności ubezpieczeniowej Fairfax w Europie Środkowej i Wschodniej.

Posiadamy licencję na oferowanie 17 z 18 ustawowych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkiem grupy 10 – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Nasza licencja uprawnia nas do prowadzenia działalności we wszystkich krajach członkowskich UE w ramach swobody świadczenia usług. Utrzymujemy obecnie i przewidujemy utrzymanie wysokiego współczynnika wypłacalności, znacznie przekraczającego wymagane poziomy.

Działalność Colonnade wspierają wiodący światowi reasekuratorzy o najsilniejszej pozycji finansowej, między innymi Swiss Re, Hanover Re, Munich Re, BRIT, AWAC, syndykat Lloyd’s, AIG.

Prowadzimy działalność przez oddziały w Polsce, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji oraz przez spółkę na Ukrainie, korzystając z pomocy zespołu ponad 450 doświadczonych specjalistów. Oferujemy produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych i od trzech lat posiadamy rating A-. Nasz kapitał zakładowy wynosi 9 500 000 EUR.

Każdy z oddziałów działa w sposób zdecentralizowany, zachowując silną kulturę wewnętrzną. Liderzy praktyk rynkowych wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniem pomiędzy oddziałami. Doświadczeni specjaliści stosują na swoich rynkach ukierunkowaną strategię underwritingową.

www.colonnade.pl