Colonnade Insurance S.A.

Colonnade Insurance S.A.

Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) jest firmą zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą w całości do Fairfax Financial Holdings Limited, utworzoną w celu strategicznej ekspansji działalności ubezpieczeniowej Fairfax na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Colonnade prowadzi działalność za pośrednictwem oddziałów w Polsce, Czechach, Bułgarii i Rumunii, na Słowacji, Węgrzech oraz spółki zależnej na Ukrainie. W Europie oferujemy produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym:

 • ubezpieczenia majątkowe i techniczne,
 • ubezpieczenia OC, a wśród nich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu,
 • ubezpieczenia mieszkaniowe, komunikacyjne, turystyczne i NNW.

Priorytetem Colonnade jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta oraz rozwój innowacyjnych produktów w zakresie ubezpieczeń komercyjnych i konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki działają w sposób zdecentralizowany, za pośrednictwem odpowiednio umocowanych zespołów ubezpieczeniowych realizujących strategię ubezpieczeniową na rynkach lokalnych. Colonnade, w ramach swobody świadczenia usług oferuje usługi ubezpieczeniowe we wszystkich krajach UE.

Colonnade Insurance S. A. posiada rating „A-” wg. A.M. Best.

1 lipca 2017 r. Colonnade Insurance S.A. otworzyła polski oddział firmy. Na lokalnym rynku oferujemy ubezpieczenia dla firm:

 • OC
 • majątkowe
 • osobowe
 • Financial Lines
 • środowiskowe
 • transportowe

oraz dla klientów indywidualnych:

 • NNW
 • na wypadek zachorowania na raka
 • programy partnerskie
 • turystyczne

www.colonnade.pl

Kontakt:

info@colonnade.pl

https://colonnade.pl/kontakt