Skip to main content

PROGRAM KONGRESU

Dzień pierwszy

Od godz. 11 – przyjazd uczestników (rejestracja kongresowa i recepcja hotelowa)

13.00 – 15.00 – lunch

15.00 – 17.30 – otwarcie Kongresu,
nagrody Fair Play
występ inauguracyjny

17.30 – 18.30 – I seminarium (warsztat)
„Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce”

18.30 – 20.00 – kolacja, czas wolny

20.00 – kabaret

21.00 – koncert, wieczór integracyjny

Dzień drugi

9.30 – 11.00 – II i III seminarium
„Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce”

10.00 – 15.00 – seminaria i warsztaty organizowane przez uczestników Kongresu

14.00 – 16.00 – lunch

16.00 – 18.00 – debata brokerska

18.00 – 21.30 – kolacja, czas wolny

21.30 – koncert, wieczór integracyjny

Dzień trzeci

Spotkania organizowane przez uczestników Kongresu. Czas wolny
do godz. 12 – opuszczenie hotelu

Program ramowy Kongresu – plik PDF