Skip to main content

KONTAKT

PŁATNOŚCI

– formularze kongresowe
– faktury
Ewa Pilarczyk

polbrokers@polbrokers.pl
531 612 318

PARTNERZY, MEDIA

– współpraca
– strona kongresowa
– telewizja kongresowa
Patrycja Fidelus

patrycja.fidelus@polbrokers.pl
733 315 123

NADZÓR

Sprawy merytoryczne
Marcin Kapiński

marcin.kapinski@polbrokers.pl
22 828-43-49

WYSTAWCY

Sprawy organizacyjne i techniczne
Sławomir Pilarczyk

spilarczyk@pactoris.pl
601 290 986