Organizatorem Kongresu Brokerów jest
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Al. Jana Pawła II 34 lok. 9
00-141 Warszawa

Tel. (48-22) 828-43-49
Fax (48-22) 826-71-18
e-mail: polbrokers@polbrokers.pl

Numer konta do wpłat:
PKO BP S.A. XV Oddział Warszawa
94 1020 1156 0000 7802 0006 8163

Skontaktuj się z nami

Biuro Stowarzyszenia
Tel. 22 620-43-34
e-mail: polbrokers@polbrokers.pl
– formularze kongresowe
– faktury
Marcin Kapiński
Dyrektor Generalny
Tel. 22 828-43-34
e-mail: polbrokers@polbrokers.pl

Karolina Iwaśko
Tel. 22 828-43-49
e-mail: karolina.iwasko@polbrokers.pl
– strona kongresowa
– telewizja kongresowa
Sławomir Pilarczyk – PACTORIS
Event Manager
Kom. 601 290 986
e-mail: spilarczyk@pactoris.pl
– rezerwacja sal, przestrzeni w Hotelu Gołębiewski
– realizacja wydarzeń dodatkowych