Interesujący wykład na rozpoczęcie Kongresu
Wykład inauguracyjny XXI Kongres Brokerów, dotyczy tematyki, która w ostatnich latach budzi tyle samo obaw, co nadziei. Mowa o sztucznej inteligencji, dziedzinie informatyki, która przez wiele dekad rozwijała się bez spektakularnych sukcesów. Jednak śmiało możemy powiedzieć, że właśnie znajdujemy w momencie przełomowym, w którym sztuczna inteligencja wychodzi z wieku dziecięcego. Fakt rozpowszechnienia się sprzętu komputerowego w zderzeniu z rosnącą liczbą narzędzi do projektowania aplikacji, zwiastuje nadejście rewolucji w wielu dziedzinach gospodarki i w życiu codziennym.

 

 

Wykład poprowadzi prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej, autor wielu publikacji w zakresie dynamiki konstrukcji, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, robotyki i mechatroniki. Twórca i współtwórca ponad 50 patentów . Jego obecne prace koncentrują się na technologiach IoT, Big Data, badaniach integralności konstrukcji i degradacji materiałów oraz efektywności energetycznej. Prekursor badań w zakresie mechatroniki w Polsce. Kieruje wieloma projektami badawczymi we współpracy z przemysłem, krajowym i międzynarodowym, wyniki tych prac wielokrotnie wdrożono w praktyce, w tym kieruje budową polskiego satelity obserwacyjnego. Przebywał łącznie 7 lat za granicą w wielu ośrodkach naukowych w Belgii, Holandii, Francji, USA, Japonii. Twórca wielu firm działających w obszarze wysokich technologii. Członek Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej w latach 2010 – 2015. Członek HLG KET przy Komisji Europejskiej. Organizator wielu krajowych i międzynarodowych Konferencji Naukowych i Naukowo – Biznesowych. Założyciel Fundacji Impact , która jest organizatorem największej Polskiej konferencji na temat współpracy nauki z przemysłem, w której w roku 2017 brało udział ponad 5000 uczestników w tym wielu znanych ekspertów w tej dziedzinie z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy!