Spotkanie organizatorów XXII Kongresu Brokerów
W dniach 8 i 9 listopada 2018, w Łodzi, odbyło się spotkanie z partnerami i współorganizatorami XXII Kongresu Brokerów. W trakcie spotkania przedyskutowano propozycje dotyczące formuły kolejnego Kongresu, a także wybrano miejsce i termin imprezy. XXII Kongres Brokerów odbędzie się w Mikołajkach w dniach 29-31 maja. Więcej informacji na temat nowej formuły Kongresu przekażemy wkrótce.