Nowość na Kongresie – seminaria
Brokerzy prowadzący działalność na naszym rynku ubezpieczeniowym  muszą stawić czoła zmieniającym się warunkom rynkowym, a także zmieniającym się uregulowaniom prawnym. Ten ostatni aspekt wzbudza w ostatnim czasie ogromne zainteresowanie. Stowarzyszenie, chcąc wyjść naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na dyskusję związaną z problematyką zmian legislacyjnych, postanowiło zorganizować w ramach XXI Kongresu cykl seminariów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanej przez nas formy poszerzenia wiedzy.

 

Poniżej prezentujemy wyjątek z programu Kongresu – harmonogram seminariów.

 

seminaria