AIDA

 

AIDA jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Ubezpieczeniowego, które powstał w celu promocji i rozwoju międzynarodowego oraz krajowego prawa ubezpieczeń (Association de Droit des Assurances)

Celem AIDA jest współpraca z branżą ubezpieczeniową w zakresie rozwoju prawa i praktyki ubezpieczeń, uczestnictwo w promowaniu rozwiązań prawnych oraz w wypracowywaniu metod rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, jak i innych działań prowadzących do harmonizacji prawa ubezpieczeniowego lub harmonizacji.

AIDA współpracuje z instytucjami naukowymi, zajmującymi się zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Oficjalnymi językami AIDA są: angielski, francuski, hiszpański i włoski. Większość spotkań AIDA i jej Grup Roboczych jest tłumaczona, w celu umożliwienia uczestnictwa słuchaczom z jak największej liczby państw.

W Polsce AIDA działa przez polski Oddział, który jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego. Naszą misją w Polsce jest upowszechnianie wiedzy o prawie i praktyce prawa ubezpieczeń, w tym organizacja konferencji, publikacji, wydawanie opinii, sporządzanie analiz i inne.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na temat polskiego Oddziału AIDA. https://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5582