Rezerwacje przyjmowane są przez Sekretariat Stowarzyszenia Brokerów od dnia 02.01.2016r. wyłącznie wg. pakietów na 2 noclegi na wypełnionego na stronie kongresbrokerow.pl formularza i przesłanego pocztą elektroniczną (polbrokers@polbrokers.pl) podpisanego formularza.

Potwierdzeniem uczestnictwa w XIX Kongresie jest wpłata zaliczki w wysokości 40 %, dopłatę do 100 % kwoty pakietu należy przelać na Konto Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163 do dnia 30.04.2017 r.

Opłata pakietu uprawnia do korzystania z 2 noclegów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, wyżywienia przez czas trwania kongresu, uczestnictwo we wszystkich spotkaniach merytorycznych zgodnie z programem kongresu.

Bezkosztowa rezygnacja z zarezerwowanych pokoi na Kongres może nastąpić do dnia 24.03.2017 r. Po tym terminie rezygnacja bezkosztowa będzie mogła być uwzględniona jedynie w przypadku, gdy anulowane pokoje uda się sprzedać innym zainteresowanym firmom uczestniczącym w Kongresie. W innym przypadku zamawiający zostanie obciążony pełną kwotą za zarezerwowane i niewykorzystane pokoje.

Uczestnicy Kongresu opłacają rachunki za indywidualne zamówienia w barach i restauracjach hotelowych, za zamówienia gastronomiczne zamawiane na pokój, za rozmowy tel. z aparatów hotelowych, za korzystanie z mini-barów w pokojach, za Pay TV oraz parking.

Wszelkie zmiany w zakwaterowaniu (zmiany nazwisk uczestników, zamiany miejsc w pokojach) mogą być zgłaszane do Sekretariatu Stowarzyszenia Polskich Brokerów wyłącznie przez osoby, upoważnione z danej firmy, do kontaktów ze Stowarzyszeniem w sprawach organizacyjnych.

Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Osoby uczestniczące wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o Kongresie przesyłanych drogą mailową przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Mogą także wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych wysyłanych przez uczestników wydarzenia.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Dane są wykorzystywane jedynie do celów organizacji Kongresu i nie są udostępniane innym podmiotom.

Informacje i formularze są dostępne na stronie internetowej kongresbrokerow.pl.

Każdy uczestnik Kongresu jest zobowiązany do posiadania identyfikatora. Wejście na wszystkie imprezy kongresowe jest możliwe wyłącznie po jego okazaniu.